УкрЯТ

Ми працюємо під девізом – ПРОФЕСІЙНІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ, РОЗВИТОК.

Головна мета Українського ядерного товариства – захист інтересів учених і спеціалістів, які працюють у галузі ядерної енергетики і ядерних досліджень, а також участь у вирішенні актуальних завданнь безпечного застосування технологій, процесів і явищ, що базуються на використанні іонізуючого випромінювання, енергії ядерного розпаду і термоядерного синтезу.

Українське ядерне товариство створено у 1992 році. За час свого існування УкрЯТ зробило певний внесок у вирішення багатьох наукових, виробничих і соціальних проблем ядерної енергетики України. Велику увагу у своїй діяльності УкрЯТ приділяє культурі безпеки на підприємствах галузі, працює з молоддю, громадськістю, ЗМІ, вирішує екологічні проблеми ядерної енергетики, активно здійснює інформаційно – видавничу діяльність, бере участь у вирішенні питань підготовки спеціалістів для ядерної енергетики т.ін.

У своїй поточній роботі Українське ядерне товариство використовує широкий діапазон форм і засобів, що сприяють активізації творчих процесів у наукових і виробничих колективах, серед учнівської молоді. До них належать конференції і семінари з найбільш актуальних проблем галузі.

УкрЯТ є ініціатором ряду творчих конкурсів, олімпіад, оглядів, надає методичну допомогу, забеспечує збирання і поширення інформації, пов’язаної з проблемами українського ядерно – енергетичного комплексу.

«Вісник Українського ядерного товариства», що видається регулярно, публікує аналітичні, проблемні, постановочні, дискусійні матеріали, матеріали зарубіжних спеціалістів з ядерної енергетики, інформацію з АЕС, інших ланок української і закордонної ядерної галузі.