УкрЯТ

Головною метою Українського ядерного товариства є об’єднання зусиль вчених, спеціалістів, викладачів, студентів, школярів, які працюють або навчаються в сфері застосування ядерної енергії, ядерних досліджень і суміжних галузей для поширення наукових знань, поєднанні інтелектуальних і виробничих сил, комплексного вирішення актуальних завдань розвитку ядерної науки, техніки і технологій, що базуються на використанні ядерної енергії, формування об’єктивної громадської думки і довіри людей до атомної галузі, а також для захисту прав і свобод членів Товариства, задоволення та розвитку їх соціальних, творчих, наукових та професійних інтересів.

Детальніше ознайомитись зі Статутом Товариства.

Українське ядерне товариство було створено у 1993 році. За час свого існування УкрЯТ зробило вагомий внесок у вирішення багатьох наукових, виробничих і соціальних проблем ядерної енергетики України. Велику увагу у своїй діяльності Товариство приділяє культурі безпеки на підприємствах галузі, працює з молоддю, громадськістю, ЗМІ, вирішує екологічні проблеми ядерної енергетики, активно здійснює інформаційно-просвітницьку, профорієнтаційну та видавничу діяльність, бере участь у вирішенні питань підготовки спеціалістів для ядерної енергетики.

У своїй поточній діяльності Товариство активно долучається до вирішення багатьох викликів, що постають перед українською атомною енергетикою.

Представники Українського ядерного товариства активно співпрацюють з органами державної влади, входять до складу Громадських рад при Міненерго, Держатомрегулювання, ДАЗВ, ДСНС, ДФС. УкрЯТ налагоджує та розвиває співробітництво з іншими організаціями, установами атомної промисловості та провідними профільними українськими та закордонними університетами.

З травня 2019 року УкрЯТ стало повноправним членом Європейського ядерного товариства.

Українське ядерне товариство є ініціатором та організатором круглих столів, конференцій, міжнародних форумів, просвітницьких проектів, наукових та творчих конкурсів.

Детальніше про діяльність ГО «УкрЯТ».

Така діяльність забезпечує збір, аналіз та розповсюдження актуальної та достовірної інформації з метою вирішення актуальних проблем ядерно-енергетичного комплексу України.

Підготовлений Товариством у 2019 та 2020 році аналітичний звіт «Вплив ядерно-енергетичного комплексу на розвиток України» продемонстрував загальний внесокядерної галузі в енергетичну безпеку та енергонезалежність України, економічний та соціальний розвиток, збереження довкілля та зменшення викидів СО2.

Детальніше про Аналітичні звіти ГО «УкрЯТ».

У складі УкрЯТ успішно функціонують 11 відокремлених підрозділів, що були створені на базі провідних підприємств та установ атомно-промислового комплексу України.

Серед них атомні електростанції, сервісні підрозділи, організації науково-технічної підтримки, дослідні інститути, виробничі об’єднання та підприємства урановидобувної галузі України. Завдяки активній роботі та ініціативам відокремлених підрозділів, щороку проводяться десятки заходів, які сприяють популяризації атомної енергії та розвитку української ядерної галузі.

Детальніше про відокремлені підрозділи ГО «УкрЯТ».