29 Жовтня 2021

Українське ядерне товариство презентує Аналітичний звіт «Вплив ядерної галузі на розвиток України»

Втретє поспіль ГО «УкрЯТ» проводить комплексну оцінку діяльності підприємств ядерної енергетики та промисловості, їхнього сукупного внеску у економіку, соціальну сферу та екологію України. Результати дослідження представлено у Аналітичному звіті «Вплив ядерної Галузі на розвиток України».

З аналітичним звітом «Вплив ядерної галузі на розвиток України» за 2020 рік можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ

Дослідження стало традиційним для найбільшої громадської організації ядерної галузі України, адже одним із своїх головних завдань ми визначаємо безпосередню участь у збереженні й розвитку ядерно-енергетичного комплексу держави як стратегічно важливого сектору української економіки.

Дослідження було проведено з використанням методологій «Оцінка зайнятості у секторі ядерної енергетики» та «Загальна створена вартість» (Total Value), які за допомогою мультиплікаторів і коефіцієнтів дозволили зробити аналіз основних фінансових показників галузі, враховуючи весь ланцюжок поставок, підрядників та місцеві громади.

У звіті було проаналізовано інформацію, отриману з фінансової звітності й інших документів, а також безпосередньо від 6 основних підприємств галузі: ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП «ДНТЦ ЯРБ», ДП «Схід ГЗК», ДП «Об’єднання Радон», ДСП «ЧАЕС», Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України. Як і в попередніх звітах аналізувалися такі економічні показники, як кількість робочих місць, обсяг товарної продукції, сплачені податки, ВВП, обсяги інвестицій, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи.

Проаналізовано наявну інформацію за 2018-2020 рр. щодо обсягів виробництва електроенергії, її вартості, життєвого циклу генеруючих потужностей, вартості та наявності енергетичних ресурсів, рівня та обсягів впливу на екологію, зокрема в умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 й довготривалих карантинних обмежувальних заходів.

У 2020 році ядерна галузь залишалася однією із найбільших роботодавців, забезпечуючи як і раніше в середньому 136 тис. робочих місць, а також надійним джерелом надходжень до бюджету. Так 152 млрд грн загального чистого доходу галузі склали 6,4 % від реального ВВП України за 2020 рік. А обсяг сплачених податків в бюджети різного рівня становив 48 млрд грн ( 5,1 % доходів державного бюджету України). Витрати галузі на оплату праці склали близько 49 млрд грн. Майже 10,5 млрд грн у 2020 році підприємства ядерної галузі відрахували на соціальні заходи.

Окремий розділ цього дослідження присвячений проектам нового будівництва, що матимуть не менш значний мультиплікативний ефект на економіку, ніж робота самої галузі. За експертними оцінками один долар, вкладений у проект спорудження енергоблока АЕС створює до 4-5 доларів у ВВП країни. Зокрема у Звіті представлено оцінку економічних переваг будівництва нових енергоблоків АЕС та його впливу на економіку України, робочі місця і ВВП загалом з врахуванням високого ступеню локалізації виробництва шляхом залучення якомога більшої кількості національних постачальників робіт та обладнання. Проекти будівництва нових енергоблоків стануть відчутним поштовхом до розвитку науково-дослідницької бази та суміжних галузей, що дозволить Україні зберегти місце у світовому клубі країн, здатних створювати новітні ядерні технології та виступати їх експортером.

У звіті також наведено інформацію щодо світової та європейської політики у сфері декарбонізації і місця атомної енергетики у стратегіях пом’якшення наслідків зміни клімату. В умовах зростання світового попиту саме на «чисту» енергію, якій притаманна низька або ж нульова емісія парникових газів, найбільш оптимальним і збалансованим рішенням для держав, які мають розвинену ядерну генерацію, разом із поступовим розгортанням відновлювальних джерел енергії стала політика, спрямована на збереження або збільшення частки атомної енергетики в своїх енергосистемах. Доцільною така стратегія є і для України, адже завдяки низькій емісії парникових газів і високій частці в національному виробництві електроенергії саме атомна енергетика є лідером українського енергетичного сектору у запобіганні антропогенного впливу на зміну клімату. Протягом багатьох Україна має високі показники у досягненні Цілі сталого розвитку №7 (Чиста та доступна енергія) та №13 (Боротьба зі зміною клімату), що щорічно підтверджується Звітом з досягнення Цілей сталого розвитку країнами світу.

Презентуючи своє дослідження, Українське ядерне товариство сподівається, що цей Звіт слугуватиме інформаційним ресурсом про атомну промисловість України для широкого кола громадськості і ми переконані, що тільки потужна державна та суспільна підтримка атомно-промислового комплексу, консолідація зусиль, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності атомної енергетики, дозволить підвищити її ефективність й використати великий потенціал на користь України.