17 Травня 2021

Пресреліз Українського ядерного товариства щодо стану ядерної безпеки на об’єкті «Укриття»

Українським ядерним товариством було проведено круглий стіл з питань радіаційної та ядерної безпеки об’єкта «Укриття» з Європейським ядерним товариством, впродовж роботи Шостої Міжнародної конференції ІНУДЕКО 2021. В обговорені питань взяло участь понад двісті іноземних науковців. Інформація про стан ядерної безпеки, яка обговорювалась під час наукових дискусій була опублікована в статті Science https://www.sciencemag.org/news/2021/05/nuclear-reactions-reawaken-chernobyl-reactor та набула широкого розголосу в засобах масової інформації.

У зв’язку з цим Українське ядерне товариство отримало численні запитання про ризики, які викликані змінами стану ядерної безпеки об’єкта «Укриття». Питання стосуються як зафіксованих змін щільності потоків нейтронів в одному з найменш вивчених приміщень об’єкта «Укриття» (прим. 305/2), так і наявності й надійності роботи систем контролю за станом ядерної безпеки об’єкта «Укриття».

За повідомленням фахівців Інституту проблем безпеки АЕС НАН України протягом чотирьох років дійсно спостерігається поступове зростання щільності потоку нейтронів на периферії скупчення паливовмісних матеріалів в приміщенні 305/2. Таке зростання щільності потоку нейтронів підтверджує наукову гіпотезу фахівців ІПБ АЕС, що у випадку зміни вологісного режиму в скупченнях паливовмісних матеріалів та, як наслідок, зміни властивостей розмножуючого середовища буде спостерігатись зміна щільності потоку нейтронів.

У 2016 році над об’єктом «Укриття» було встановлено Новий безпечний конфайнмент (НБК), в результаті виключення надходження атмосферних опадів всередину об’єкта «Укриття» почався процес випаровування і втрати вологи пористою структурою лавоподібних паливовмісних матеріалів, що і призвело до зареєстрованого зростання щільності потоку нейтронів.

Тобто, поточні експериментальні дані, отримані протягом останніх років, лише обгрунтовують консервативну наукову гіпотезу, розроблену фахівцями ІПБ АЕС ще до побудови НБК.

Гіпотези науковців ІПБ АЕС публічно обговорюються з 2016 року та неодноразово публікувались у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях (наприклад, «Об’єкт «Укриття» в умовах нового безпечного конфайнмента» В. О. Краснов, А. В. Носовський, С. А. Паскевич, В. М. Рудько; під заг. ред. А. В. Носовського. НАНУ ІПБ АЕС. Чорнобиль. 2021 р.– 344 с) та доповідались на міжнародних наукових конференціях.

Станом на сьогодні зростання щільності потоку нейтронів не перевищує встановлених меж безпеки, що контролюються за допомогою штатної системи контролю ядерної безпеки (СКЯБ ІАСК), і згідно з консервативною моделлю носить багаторічний характер.