22 Червня 2020

Українське ядерне товариство представляє аналітичний звіт «Вплив ядерної галузі на розвиток України»

Українське ядерне товариство провело дослідження впливу функціонування ядерно-енергетичного комплексу на розвиток України. Метою дослідження було надати комплексну оцінку діяльності підприємств ядерної галузі України та визначити їхній загальний вплив на економіку, соціальну сферу та екологію нашої держави. Перше дослідження було презентовано у 2019 році та підготовлено разом з Асоціацією «Український ядерний форум» (УЯФ). Методологія для дослідження розроблялалсь спільно Українським ядерним товариством та асоціацією «УЯФ».

Під час проведення аналізу були використані методології «Оцінка зайнятості у секторі ядерної енергетики» та «Загальна створена вартість» (Total Value), які за допомогою мультиплікаторів і коефіцієнтів дозволили зробити оцінку загальних фінансових показників галузі, враховуючи весь ланцюжок поставок, підрядників та місцеві громади.

В якості даних для аналізу використовувались такі економічні показники, як кількість робочих місць, обсяг товарної продукції, сплачені податки, ВВП, обсяги інвестицій, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи. Базову інформацію дослідники отримали з фінансової звітності та інших документів шести основних підприємств атомно-промислового комплексу України: ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП «ДНТЦ ЯРБ», ДП «Схід ГЗК», ДП «Об’єднання Радон», ДСП «ЧАЕС», ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології».

За 2019 рік галузь сплатила податків в бюджети різного рівня у розмірі 64 млрд грн, витрати галузі на оплату праці – близько 40 млрд грн, обсяг капітальних інвестицій – 70 млрд грн. Майже 9 млрд грн підприємства ядерної галузі відраховують на соціальні заходи.

Якщо порівняти ці цифри з відповідними статтями державного бюджету України, то стає очевидним значний внесок галузі в економіку. Так, чистий дохід атомної галузі у 2019 році становив майже 4,5% від реального ВВП України. Обсяг сплачених підприємствами атомної галузі податків у 2019 році становив майже 6% від усіх доходів державного бюджету, або 64,3 млрд грн. Для порівняння: в бюджеті 2020 року весь фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками, становить 64,6 млрд.

За результатами дослідження, функціонування атомно-промислового комплексу забезпечують в середньому 136 тис. робочих місць, а на всьому циклі виробництва – від будівництва АЕС до зняття з експлуатації енергоблоків, разом із переробкою радіоактивних відходів впродовж всього періоду експлуатації – близько пів мільйона робочих місць.

Атомна галузь – не тільки одна з найважливіших складових економіки України, а й сприяє сталому розвитку суспільства у довгостроковій перспективі – у відповідності до Цілей сталого розвитку ООН. Зокрема, ядерній енергетиці властивий низький рівень викидів забруднюючих речовин, парникових газів, викидів у водні природні об’єкти порівняно з тепловою енергетикою, особливо вугільними ТЕС. Саме тому Україна має високі показники у досягненні Цілі сталого розвитку №7 (Чиста та доступна енергія) та №13 (Боротьба зі зміною клімату).

Завдяки низькій емісії парникових газів і високій частці в національному виробництві електроенергії, саме атомна енергетика є лідером українського енергетичного сектора в запобіганні антропогенного впливу на зміну клімату. За весь час експлуатації АЕС Україні вдалося уникнути понад 3 млрд т викидів СО2 у довкілля (з урахуванням продовження експлуатації десяти енергоблоків АЕС). У разі припинення експлуатації АЕС, щороку у довкілля викидалося б додатково 70 млн тон СО2.

Враховуючи величезний вплив ядерної галузі на економічний та соціальний розвиток України, в сьогоднішній складній економічній ситуації конче потрібна державна політика, яка б передбачала умови для сталого розвитку атомної енергетики, залучення інвестицій у будівництво нових об’єктів та науково-технічний супровід нових реакторних технологій. Саме таким шляхом вже пішла ціла низка європейських країн: Велика Британія, Франція, Угорщина, Фінляндія, Чехія.

За даними аналітичного дослідження американської компанії S&P Global, атомна енергетика розвивається там, де держава прагне її розвитку та розуміє її переваги – як для споживачів та економіки, так і для боротьби зі зміною клімату. Яскравим прикладом такої підтримки є Велика Британія, котра ще у 2018 році ухвалила урядовий стратегічний документ «Угода з ядерним сектором» (Nuclear sector deal), який зокрема передбачає пошук фінансування для будівництва нових АЕС на території країни.

Сподіваємось, Верховна Рада України, уряд та інші зацікавлені сторони, ознайомившись із цим дослідженням, докладуть додаткових зусиль у створенні відповідних умов для підтримки та розвитку стратегічної для країни галузі, яка сьогодні є флагманом української енергетики й має визначальний вплив на енергетичну безпеку. Ядерно-енергетичний комплекс України має розвиватися та зміцнюватися задля розвитку української держави.