3 Грудня 2019

На ЗАЕС підведено підсумки конкурсу доповідей

У конкурсі доповідей на тему: «Культура безпеки АЕС, проблеми та шляхи вирішення» взяли участь вісім фахівців з різних підрозділів Запорізької АЕС. Незважаючи на складну тему, рівень робіт був високий, адже й матеріал цікавий.

Цього року переможцями стали ті, хто зумів найбільше наблизитися до високих стандартів. Перше місце посів провідний інженер відділу досвіду експлуатації Ігор Великий з доповіддю на тему: «Аналіз малозначущих подій в підвищенні профілактики порушень». В своїй роботі доповідач навів приклади, як саме аналіз малозначущих подій може стати інструментом щодо підвищення ефективності профілактики порушень в роботі устаткування та в діяльності персоналу Запорізької АЕС.

Друге місце посіла електрослюсар цеху теплової автоматики та вимірювань Карина Победря з докладом «Прихильність культурі безпеки на індивідуальному рівні, принцип STAR». В своїй роботі вона зазначила, що культура безпеки ні що інше, як сплав цінностей, стандартів, моральних норм і норм поведінки. Усе це спрямовано на підвищення самодисципліни заради безпеки.

Третє місце посів інженер-технолог цеху дезактивації Михайло Боренков. В доповіді за темою «Інструменти просування культури безпеки» доповідач вивів модель вдосконалення в області безпеки. В ній працедавець і співробітники спільно досягають позитивних результатів. Цьому сприяють кращі рішення для виправлення окремих помилок.

Конкурсна комісія оцінювала доповіді за 10-бальною шкалою. Враховували відповідність роботи тематичному напрямку, її актуальність, новизну, значущість, аргументованість, чіткість та логічність викладу матеріалу, вільне володіння темою, оформлення презентації тощо.

«Всі доповіді були цікавими, відповідали критеріям і можуть заслуговувати самої високої оцінки. Більш того, мають право претендувати на участь в Міжнародній конференції з культури безпеки, яка відбудеться в березні 2021 року», – зазначив голова комісії, заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки Олександр Ігнатченко.

Щорічний конкурс доповідей на тему впровадження культури безпеки у повсякденне життя станції – один із заходів, спрямованих на вдосконалення як самого поняття, так його правильного сприйняття усіма працівниками атомної станції. До того ж ця тема потребує постійного розвитку.

За матеріалами Запорізької АЕС.