20 Листопада 2018

Українське ядерне товариство долучається до експертизи підручників з фізики

Українське ядерне товариство у своїй діяльності з популяризації ядерної фізики та атомної енергетики, роботи з шкільною та студентською молоддю, а також закладами освіти долучилося до проведення експертизи підручників з фізики.

З серпня по вересень поточного року секретаріатом Українського ядерного товариства був проведений аналіз текстових та ілюстративних матеріалів підручників з фізики для учнів 9 та 11 класів закладів загальної середньої освіти (загалом 14 підручників), що стосуються розділів «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики», «Атомна та ядерна фізика». Проведений аналіз показав, що в деяких підручниках ілюстративні матеріали (схеми, фотографії тощо) зі згаданої тематики не відповідають технологічним схемам і процесам, які реально використовуються на АЕС України. Також працівниками секретаріату була виявлена низка інших проблемних питань, які стосуються матеріалів підручників з вищезгаданої тематики. Йдеться про необхідність використання єдиної термінології атомної енергетики, актуальних технічних характеристик АЕС, коректної інформації з історії атомної енергетики та уникнення суб’єктивних оцінок і суджень щодо перспектив використання ядерної енергії.

Перелік зауважень був надісланий членам правління Українського ядерного товариства та керівникам відокремлених підрозділів УкрЯТ для опрацювання та надання коментарів. Зауваження та підручники були додатково опрацьовані на предмет виявлення зауважень, неточностей і невідповідностей.

З метою більш ефективного викладання в закладах загальної середньої освіти тем «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» і «Атомна та ядерна фізика», секретаріат Товариства підготував Міністерству освіти і науки України та Інституту модернізації змісту освіти (ІМЗО) листи з рекомендаціями з врегулювання зазначених проблемних питань. У свою чергу ІМЗО розділив стурбованість представників УкрЯТ та повідомив, що проведений Товариством аналіз стане підґрунтям для подальшої співпраці у здійсненні експертної оцінки підручників 11-го класу конкурсного відбору проектів підручників для закладів загальної середньої освіти, який відбудеться цього навчального року (наказ МОН від 01.11.2018 №1191 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти»).

У зв’язку з цим УкрЯТ планує і надалі продовжувати свою експертну діяльність шляхом залучення фахівців до аналізу підручників, адже саме від повноти та достовірності отриманих школярами знань залежить не тільки їх подальше ставлення до енергетики та атомної галузі, а і майбутній професійний вибір.