Історія

Українське Ядерне Товариство – найбільша громадська ядерна науково-технічна організація, що об'єднує основні підприємства та навчальні заклади атомної промисловості України.

Історія Українського Ядерного Товариства невіддільна від історії становлення атомної індустрії України. У часи бурхливого промислового зростання та підйому енергетики на території нашої країни все більше молодих людей приходило в галузь і ставало справжніми фахівцями. Перед українськими атомниками стояли питання розвитку і збереження ядерного комплексу країни. Саме можливість кооперації, спілкування в професійних колах, прагнення до обміну накопиченим досвідом і передачі знань молодому поколінню і послужили основними факторами для створення громадської організації.

Ідея організації була сприйнята позитивно дуже багатьма. До формування суспільства приступили промисловці, викладачі університетів, громадські діячі з усієї держави: Фукс Володимир Павлович, Борис Самуїлович Пристер (з 1994 по 1998 - директор Української НДІ сільгоспрадіології), Штейнберг Микола Олександрович – (голова Держатомнагляду України), Тарас Григорович Плохій (головний інженер Запорізької АЕС) та інші.

3 вересня 1992 на базі відпочинку Академії наук України в р. Одеса зібралися сорок три представники галузевих підприємств, установ, навчальних закладів. На цій зустрічі було прийнято рішення про створення незалежної громадської організації - Українського ядерного товариства. Першим президентом УкрЯТ став Віктор Григорович Сапронов, тоді генеральний директор Хмельницької АЕС.

Починаючи з того моменту товариство сприяло вирішенню багатьох наукових, виробничих і соціальних проблем ядерної енергетики України. Незважаючи на важке становище в економіці, організація продовжує стабільно розвиватися. Щорічно членами спільноти стають десятки фахівців і студентів. Зараз УкрЯТ включає в себе секцію ветеранів та молодіжну секцію. Протягом усіх років існування УкрЯТ, під егідою організації проводиться велика кількість заходів.

Активна співпраця ведеться з підприємствами галузі. Основними напрямками роботи є наукова підтримка галузі, вирішення проблем, пов'язаних з аварією на ЧАЕС, розвиток культури безпеки. Велика увага приділяється роботі з громадськістю та ЗМІ, організації та проведення тематичних заходів і форумів. Суспільство так само бере участь у вирішенні питань у підготовці фахівців для ядерної енергетики.

За час роботи були налагоджені зв'язки з міжнародними організаціями, а саме Європейським ядерним товариством (ENS) і ядерними товариствами інших країн, відомими зарубіжними корпораціями і фірмами, як «Westinghouse» (США), «Siemens KWU» (Німеччина), EDF (Франція), Skoda (Чехія) та іншими.

Товариство продовжується розвиватися і активно працювати на благо розвитку атомної енергетики та забезпечення енергетичної безпеки України.

Перший президент УкрЯТ з 1993 по 1999 рік

 

Сапронов Віктор ГригоровичPres

16.11.1935 - 11.02.2014

 

 

 

 

Президент УкрЯТ з 2008 по 2010 рік

 

Ключников Олександр ОлександровичKluchnikov

10.02.194510.01.2016

 

 

 

 

 

 

Основні дати:

3 вересня 1992 – установчі збори Українського Ядерного Товариства. Затверджено статут, обрано керівні органи.

25 лютого 1993 – перше засідання Правління Товариства в Київському інституті «Енергопроект».

1 квітня 1993 – реєстрація в Міністерстві юстиції України. Отримано свідоцтво № 438.

7 вересня 1993 – реєстрація періодичного видання УкрЯТ «Вісник Українського ядерного товариства».

жовтень 1993 – перша міжнародна конференція УкрЯТ «Екологія АЕС» у м. Одеса.

19 січня 1994 – перші річні збори членів Укрят у м. Київ.

26-27 березня 1996 року – перший семінар «Ядерна енергетика і жінки» у м. Одеса.

листопад 1998 – засновано прес-клуб «Енергія».

1-22 грудня 2000 – участь у заходах, присвячених 80-річчю плану ГОЕЛРО р. в Москва.

29-31 жовтня 2002 – семінар «Проблеми екології, безпеки життєдіяльності людини в регіонах розташування АЕС та їх висвітлення у ЗМІ» у м. Нетішин.

17-18 жовтня 2005 – міжнародна конференція Укрят «Ядерна енергетика України – шляхи розвитку та міжнародна співпраця» у м. Київ.

26-28 вересня 2007 – участь у V Міжнародному форумі "Паливно - енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє" (Галузева виставка та круглий стіл "Сучасний стан та перспективи розвитку атомної галузі в рамках Енергетичної стратегії України до 2030 року").

9-13 листопада 2008 – УкрЯТ взяло участь у роботі зимової конференції Американського ядерного товариства "Nuclear Power - Ready, Steady, Go".

2 вересня 2012 – заходи присвячені 20-річчю Українського ядерного товариства.

9-11 червня 2015 – I Міжнародний молодіжний Форум УкрЯТ у м. Нетішин.

лютий-травень 2016 – товариство виступило співорганізатором Весняної школи ДП НАЕК "Енергоатом".

9-12 червня 2016 – II Міжнародний молодіжний Форум Укрят  у м. Нетішин.

4-15 липня 2016 – Укрят взяло участь у V Літній ядерній школі на майданчику ЮУАЕС.