Звіти УкрЯТ

Звіт про роботу УкрЯТ за період з листопада 2019 року по квітень 2020 року

 

Звіт про роботу УкрЯТ за період з травня по листопад 2019 року

 

Звіт про роботу УкрЯТ за період з травня 2017 року по травень 2019 року

 

 

Звіт про роботу УкрЯТ за першу половину 2018 року

 

 

Звіт про роботу УкрЯТ за 2017 рік

 

 

Звіт про роботу УкрЯТ у 2015-2016 роках 

 

 

 Тези звітної доповіді виконавчого секретаря УкрЯТ про діяльність Товариства в 2014 році

 

1. Структура УкрЯТ

Індивідуальні члени - 452 людини

У 2013 році було 391 чоловік

Колективні члени - 24

У 2013 році було 23

Первинні організації - 28

У 2013 році було 27

Секцій (напрямків роботи) - 13

Комісій - 2

2. Основні статутні завдання УкрЯТ

2.1. Аналіз і громадська експертиза проектів і рішень в галузі атомної енергетики.

2.2. Робота з громадськістю та ЗМІ (інформаційна, іміджева, культурно-масова).

2.3. Популяризаційно-просвітницька діяльність.

2.4. Сприяння якісній підготовці інженерних і наукових кадрів для атомної енергетики і промисловості в вузах країни.

2.5. Сприяння розвитку наукової підтримки галузі.

3. Діяльність УкрЯТ в 2014 році

Основна увага була спрямована: на роботу з громадськістю в районі розташування Хмельницької АЕС, зі школярами, молоддю, ветеранами; проведення науково-практичних заходів з тематики, пов'язаної з питаннями забезпечення безпеки АЕС та ін.

Із запланованих на 2014 рік 27 заходів виконано 13, тобто близько 50%. Причина - недостатність фінансування, пов'язана, в основному, з ліквідацією банку «Порто-Франко», в якому обслуговувався УкрЯТ.

Тези звітної доповіді виконавчого секретаря УкрЯТ про діяльність Товариства у 2013 році

1. Структура УкрЯТ

Індивідуальні члени - 391 осіб (після попередньої ревізії списку членів)

У 2012 році було 448 чоловік (до ревізії списку членів)

Колективні члени - 23

У 2012 році було 23

Первинні організації - 27

У 2012 році було 27

Секцій (напрямків роботи) - 13

Комісій - 2

2. Основні статутні завдання УкрЯТ

2.1. Аналіз і громадська експертиза проектів і рішень в галузі атомної енергетики.

2.2. Робота з громадськістю та ЗМІ (інформаційна, іміджева, культурно-масова).

2.3. Популяризаційно-просвітницька діяльність.

2.4. Сприяння якісній підготовці інженерних і наукових кадрів для атомної енергетики і промисловості в вузах країни.

2.5. Сприяння розвитку наукової підтримки галузі.

3. Діяльність УкрЯТ в 2013 році

Основна увага була спрямована: на роботу з громадськістю в районі розташування Хмельницької АЕС, зі школярами, студентами, журналістами, ветеранами; проведення науково-практичних заходів з тематики, пов'язаної з питаннями забезпечення безпеки АЕС та ін.

Із запланованих на 2013 рік 23 заходів виконано 14, тобто близько 61%. Причина - недостатність фінансування.

Тези звітної доповіді виконавчого секретаря УкрЯТ про діяльність Товариства у 2012 році

1. Структура УкрЯТ

Індивідуальні члени - 448 осіб

У 2011 році було 438 чоловік

Колективні члени - 23

У 2011 році було 23

Первинні організації - 27

У 2011 році було 27

Напрямків роботи (секції) - 14

Комісій - 2

2. Основні статутні завдання УкрЯТ.

2.1. Аналіз і громадська експертиза проектів і рішень в галузі атомної енергетики.

2.2. Робота з громадськістю та ЗМІ (інформаційна, іміджева, культурно-масова).

2.3. Популяризаційно-просвітницька діяльність.

2.4. Сприяння якісній підготовці інженерних і наукових кадрів для атомної енергетики і промисловості в вузах країни.

2.5. Сприяння розвитку наукової підтримки галузі.

3. Діяльність УкрЯТ в 2012 році.

Робота УкрЯТ була різноплановою і охоплювала майже всі напрямки діяльності, передбачені Статутом УкрЯТ. Основна увага була спрямована на роботу з громадськістю в зоні спостереження Хмельницької АЕС, роботу зі школярами та студентами, інформаційно-роз'яснювальну роботу через ЗМІ по темі, пов'язаної з безпекою об'єктів ядерної енергетики України в світлі подій на АЕС «Фукусіма», проведення науково-практичних заходів .

Із запланованих на 2012 рік 27 заходів виконано 19, тобто близько 70,4%, 6 заходів скасовані, 2 не виконана, 5 проведено додатково до затвердженого плану.

Шляхи удосконалення і розвитку діяльності УкрЯТ.

1. Включення УкрЯТ в законодавчому порядку в число організацій, експертиза яких обов'язкове при прийнятті рішень в галузі атомної енергетики.

2. Аналіз і прогнозування розвитку процесів, подій, пов'язаних з атомною енергетикою і промисловістю.

3. Активний розвиток роботи з громадськістю з використанням різних форм її проведення.

4. Пропаганда та підтримка сучасних наукових підходів та інноваційних технологій в атомній енергетиці і промисловості.

5. Активне залучення молоді до здобуття професії атомника (профорієнтаційна робота) і до вирішення актуальних проблем ядерно-енергетичного комплексу України.

6. Сприяння підвищенню рівня знань в галузі атомної енергетики викладачів і учнів середніх шкіл.

7. Сприяння в передачі знань, досвіду, поглядів, ідей, спрямованих на розвиток ядерної енергетики і промисловості, від професіоналів-атомників (вчених, виробничників, викладачів вузів, ветеранів) молодому поколінню.

8. Розвиток і поглиблення співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на роз'яснення планів, програм, завдань, що стоять перед ядерно-енергетичним комплексом країни.

Презентація Звіту виконавчого секретаря УкрЯТ Барбашева С.В. про роботу Товариства в 2012 р

АРХІВ ТЕЗ ЗВІТНИХ ДОПОВІДЕЙ ВИКОНАВЧОГО СЕКРЕТАРЯ УкрЯТ (2005 - 2011 рр.)