• жовт. 31, 2017

Підсумки XIII Міжнародної науково-технічнної конференції молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики»

Про ядерну фізику, радіаційне матеріалознавство, підвищення рівня безпеки АЕС, поводження з РАВ та ВЯП і про перспективи розвитку ядерно-енергетичного комплексу України дискутували молоді вчені та фахівці у рамках XIII Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми сучасної ядерної енергетики». Конференція була організована Українським ядерним товариством за підтримки ННЦ «ХФТІ» на базі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

«Розвиток фундаментальної науки та її тісна співпраця з практикою в реальному секторі економіки, а саме – в ядерній енергетиці, це запорука і гарантія створення міцного фундаменту для енергонезалежності нашої держави, розвитку високих технологій, виховання наукової і технічної еліти української держави. І ми чекаємо, що українська молодь продовжить розвивати і зміцнювати атомну енергетику – одну з пріоритетних і базових галузей економіки нашої країни», – відкрив конференцію Президент Товариства Григорій Муляр та побажав учасникам плідно попрацювати, знайти нових друзів і колег, обмінятися досвідом, пізнати багато нового, корисного у сфері ядерної науки і практики та ефективно використати отримані знання та досвід.

Протягом трьох насичених днів з 18 по 20 жовтня спеціалісти профільних ВНЗ, підприємств паливно-енергетичного комплексу та наукових центрів змогли презентувати свої напрацювання та вступити у полеміку з видатними науковцями та професіоналами: Віктором Воєводіним – директором ІФТТМТ ННЦ ХФТІ; Вілем Бакіровим – ректором ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Анатолієм Довбня – директором НДК «Прискорювач» ННЦ ХФТІ, Олександром Хомичем – керівником молодіжної секції УкрЯТ та Володимиром Красноруцьким – директором НТК ЯПЦ ННЦ ХФТІ.

Цьогоріч заявки на участь у конференції подали 26 підприємств з 12 міст України та Китаю. Загалом у роботі конференції взяли участь більш ніж 80 спеціалістів, що підготували понад 60 доповідей у 7 тематичних секціях.

З презентаційними матеріалами учасників конференції Ви можете ознайомитись за посиланнями.

Ім'я доповідача Назва доповіді Секція
1 Воеводін В. М.              Матеріалознавчі проблеми сучасної ядерної енергетики Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
2 Старостенко С. В. Distinctive properties of austenitic steel 18Cr10NITI alloyed by oxides Y2O3 - ZrO2 before and after irradiation Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
3            Kazarinov Yu. Spectroscopic studies of defects in gamma- and neutron-irradiated magnesium aluminates spinel ceramics Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
4 Галуза А. А. Вплив квазігідроекструзії на механічні властивності та радіаційну стійкість хром-цирконієвої бронзи Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
5 Юркова Т. С. Вплив продольної частини та поперечної прокатки на текстурний параметр сплаву Zr – 2,5%Nb Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
6 Овчаренко Ю. М. Моделювання формування дефектів у кристалах α-Zr під дією радіаційного опромінення Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
7 Купрін А. С. Дослідення і роробка покриття для цирконієвих оболонок Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
8 Геращенко С. С. Моделювання поведінки компонентів дивертора ІТЕР в умовах перехідних процесів Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
9 Геращенко С. С. Особливості поведінки вольфраму під дією стаціонарних та імпульсних плазмових навантажень в умовах термоядерного реактора Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
10 Isayev A. A. Constraining central magnetic field strength in strange quark stars Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
11 Левенец А. В. Структура та акустична поведінка при деформації високоентропійних сплавів Co20 Cr20 Fe20 Mn20 Ni20 И CoCr26 FeMnNi14 Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
12 Старченко І. В. Польова іонна мікроскопія конфігурації поттіойних стиків у високо-текстурованому вольфрамі Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
13 Бортницька  М.А. Захисні покриття на основі Ti2AlC Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
14 Омаров А.О. Композитні TiC покриття осаденної з титанової плами та ВЧ розряд у парах бензолу Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
15 Лобач К.В. Дослідження впливу активаторів спікання на властивості кераміки на основі карбіду кремнію Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
16 Сунгуров Б.С. Роль дефектів микроструктури та газових домішок у радіаційному укріпленні сталей SS316 Ядерна фізика та енергетика. Фізика радіаційних явищ та радіаційна ушкоджуванність матеріалів
17 Шеляговський Д.О. Використання програмного продукту Serpent для визначення характеристик ТВЗ ВВЕР-1000 Підвищення рівня безпеки та ефективності експлуатації АЕС. Продовженя терміну експлуатації енергоблоків та керування старінням оборудования АЭС
18 Попенко А.А. Аналіз реактивностней аварії нерегламентний рух або положення групи ОР СУЗ із застосуванням best-estimate підходу для блоків ВВЕР-1000 Підвищення рівня безпеки та ефективності експлуатації АЕС. Продовженя терміну експлуатації енергоблоків та керування старінням оборудования АЭС
19 Кириленко Ю.О. Застосування системи підтримки прийняття рішень RODOS в рамках проведення міжнародного протиаварійного тренування ConvEx-3 Підвищення рівня безпеки та ефективності експлуатації АЕС. Продовженя терміну експлуатації енергоблоків та керування старінням оборудования АЭС
20 Мазурок А.С. Анализ влияния представительных аварийных режимов на формирование напряжений в зоне сварного шва №111 парогенератора ПГВ-1000 Підвищення рівня безпеки та ефективності експлуатації АЕС. Продовженя терміну експлуатації енергоблоків та керування старінням оборудования АЭС
21 Гаврилец Е.В. Дослідження протічок на енергообладнанні акустичними методами Підвищення рівня безпеки та ефективності експлуатації АЕС. Продовженя терміну експлуатації енергоблоків та керування старінням оборудования АЭС
22 Коленкова О.А. Особливості структуроутворення та оцінка пластичності використанням пластичної еммісії при виготовленні трубоболонок ТВЕЛ із сплавом Zr1Nb Підвищення рівня безпеки та ефективності експлуатації АЕС. Продовженя терміну експлуатації енергоблоків та керування старінням оборудования АЭС
23 Улибкін А.Л. Радіаційні характеристики Комптонівського ДПЗ з еміттером з гафнія при опроміненні нейтронами та гамма-квантами Підвищення рівня безпеки та ефективності експлуатації АЕС. Продовженя терміну експлуатації енергоблоків та керування старінням оборудования АЭС
24 Соколов А.С. Іонізаційна камера на основі особливо-чистого ксенону для гамма-спектрометрії Підвищення рівня безпеки та ефективності експлуатації АЕС. Продовженя терміну експлуатації енергоблоків та керування старінням оборудования АЭС
25 Кухар І.С. Вплив рідкометалевого середовища – свинець на механічні властивості сталі Х18Р9Т Підвищення рівня безпеки та ефективності експлуатації АЕС. Продовженя терміну експлуатації енергоблоків та керування старінням оборудования АЭС
26 Рудичев В.Г. Ефективність розрахунків дозових навантаень методами Монте-Карло і точкових джерел при поводжені з РАВ Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
27 Рудичев В.Г. Визначення руйнування оболонок ТВЕЛ-ів при зберіганні ВЯП сухим методом гама-нейтронной діагностики Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
28 Шлапак І.І. Разробка нейтронно-фізичного модуля СВРК-М2 для визначення полів енерговиділення активної зони ВВЕР-1000 Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
29 Котик Б.Є. Досвід характеризації окремих форм радіоактивних відходів Центральною аналітичною лабораторією ДСП «Екоцентр» Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
30 Тегкаев Е.Т. Центральна аналітична лабораторія у решенні радіоекологічной проблеми аварійного пункту захоронення РАВ Київского спецкомбінату Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
31 Капуза С.C. Визначення впливу сонячного випромінювання на контейнери зберігання відпрацьованого ядерного палива Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
32 Веселов Є.В. Новий безпечний конфаймент на Чорнобильській АЕС. Захист персоналу від потенційного опромінювання Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
33 Король Р.М. Можливості сучасної України у виробництві компонентів-складових ядерного палива й контейнерів для його зберігання Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
34 Мироненко А.Ю. Сучасна українська технологія виготовлення безшовних шестигранних труб з бористих сталей для контейнерів зберігання ядерного палива Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
35 Купріянчук С.В. Захисні властивості контейнера для зберігання нейтронних джерел Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
36 Улибкіна Е.А. Низькотемпературна калій-магній-фосфатна матриця для іммобілізації цезію Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
37 Ушаков Д.Р. Центр управління перевезеннями радіоактивних матеріалів Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
38 Пушкарьов О.В Мінералого-геохімічні аспекти захисту навколишнього середовища від тритієвого забруднення Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
39 Бондарь Ю.В. Нові композитні сорбенти для селективного виділення радіонуклідів з забрудненных вод Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
40 Дорошенко А.О. Нейтронн активність і ядерна безпека при накопиченні ТСМ в умовах НБК ОУ Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
41 Пашинов М.В. Воздействия выбросов на окружающую среду при строительстве НБК Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
42 Підгаєцький Т.В. Актуальні проблеми врахування впливу коливання рідини під час розрахунків баків на сейсмостійкість Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
43 Івахненко В.П. Дослідження впливу асинхронного навантаження на генератор однакової потужності Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
44 Ситніков П.А. Вирішення проблеми зношування поверхонь парових котлів з киплячим шаром використанням методу ошипування поверхонь нагріву Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
45 Шеляговський Д.О. Дослідження двозонних підкритичних ядерних реакторів для трансмутації радіоактивних відходів Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
46 Катречко В.В. Розділення ядерного палива та інших продуктів ділення на стадіях магнітоплазмової переробки ВЯП Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
47 Бутирський Д.М.                                      Проблеми, що виникають при експлуатації водяних фільтрів мембранного типу та їх решення Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.
48 Ладиненко Я.С. Застосування відеоматеріалів в процессі підготовки ремонтного персоналу АЕС Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні. Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводжені з РАВ та ВЯП. Робота з громадськістю в атомній галузі.

Прокоментувати:

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.