• лип. 18, 2016

ХΙΙ Міжнародна науково - технічна конференція «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»

Українське ядерне товариство запрошує студентів та молодих науковців взяти участь у ХΙΙ Міжнародній Науково - технічній конференції «ПРОБЛМЕИ СУЧАСНОЇ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ».

Конференція відбудеться 16 – 18 листопада 2016 р.в м. Харків.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
  • Ядерна фізика та енергетика;
  • Фізика радіаційних явищ та радіаційна пошкоджуваність матеріалів;
  • Підвищення рівня безпеки та ефективності експлуатації АЕС;
  • Подовження терміну експлуатації енергоблоків та управління старінням обладнання АЕС;
  • Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні;
  • Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводженні з РАВ та ВЯП;
  • Робота з громадськістю в атомній галузі.
Подача заявок - до 30 серпня 2016 р.
 
Чекаємо на Ваші заявки!
 
 
Проблеми сучасної ядерної енергетики
 

ХΙΙ МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТАФАХІВЦІВ

«ПРОБЛМЕИ СУЧАСНОЇ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»

16 листопада – 18 листопада 2016 р.

м. Харків, УКРАЇНА

Харківськийнаціональнийуніверситетімені В. Н. Каразіна

пл. Свободи, 4

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Воєводін В. М.член-кор. НАН України,

віце-президент УкрЯТ – голова

тел.: +38 (057)-335-66-09,факс: +380-57-335-37-95

e-mail: voyev@kipt.kharkov.ua

Азарєнков М.О.професор, академік НАН України

співголова

тел.: +38 (057)-706-33-35, e-mail: azarenkov@karazin.ua

Саєнко С.Ю. – доктор технічних наук, нач. відділу

ННЦ ХФТІ

Тел.: +38 (057)-335-68-21, e-mail: sayenko@kipt.kharkov.ua

Гущін В.А. – заст. директора НТК ЯПЦ ННЦ ХФТІ,

член правління УкрЯТ

тел.: +38 (057)-335-16-12, e-mail: gushchin@kipt.kharkov.ua

Хомич О.М.голова молодіжної секції УкрЯТ

тел. +38 (067)-984-14-93, e-mail: hannet@bk.ru

ЛОКАЛЬНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Лобач К.В. – голова

+38 (097)-191-38-28, e-mail:lobach0709@gmail.com

Купрін О.С. – заст. голови

тел.: +38 (063)-942-38-93, e-mail: kuprin@kipt.kharkov.ua

Купріянова Ю.Е. – вченийсекретар

тел. +38 (057)-335-65-84, e-mail: fomenkoj@kipt.kharkov.ua

ОРГАНІЗАТОРИ:

Українське ЯдернеТовариство (УкрЯТ)

Молодіжна секція УкрЯТ

Національнийнауковий центр «Харківськийфізико-технічний інститут» НАНУ

Харківський Національний Університет

 ім. В.Н. Каразіна

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ядернафізика та енергетика;

Фізика радіаційних явищта радіаційна пошкоджуваність матеріалів;

Підвищення рівня безпеки та ефективності експлуатації АЕС;

Подовження терміну експлуатації енергоблоківтауправління старінням обладнання АЕС;

Питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу в Україні;

Ядерна, радіаційна і екологічна безпека при поводженні з РАВтаВЯП;

Робота згромадськістю в атомнійгалузі.

РЕГЛАМЕНТ ПІДГОТОВКИ ЙПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

до 30 серпня 2016 р. – заявка на участь у роботі конференції та надання назв доповідей;

 

до 15 вересня 2016 р.отримання Оргкомітетом тез доповідей;

до 05 листопада 2016 р.розсилка програми роботи конференції;

15 листопада 2016 р.заїзд учасників конференції;

16 листопада 2016 р. – реєстрація учасників, відкриття,

1-а сесія;

17 листопада 2016 р. – 2-а сесія;

18 листопада 2016 р. – 3-а сесія, закриття конференції.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРИАЛІВ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 

НАЗВА ДОПОВІДІ

Автор А. В., Автор В. Г.

Установа, місто,країна, e-mail

Матеріали тез доповідей обсягом в одну повну сторінку формату А4 мають бути набрані в редакторі Word для Windows (Word2000 или Word2003), шрифт TimesNewRoman кегль 12, для формул – Symbol чи вбудований у Word редактор формул, інтервал 1, червоний рядок 1 см, вирівнювання по ширині. Переноси слів допускаються. Заголовок друкується заглавними буквами жирным шрифтом. Рисунки мають бути вставлені в текст. Список літератури розміщується в кінці тез.

Параметри сторінокзверху, знизу, справа по 25 мм, зліва – 35 мм. Надіслані матеріали редагуватися не будуть; прохання уважно поставитись до правильності їх оформлення.

Набраний за вище зазначеними правилами текст доповідей слід надіслати електронною поштою та на паперовому носії в 1 екз. з додаванням акта експертизи про можливість публікації у відкритому друці.

Повні тексти доповідей за выбором Редакційної групи оргкомітету будуть рекомендовані для публікації в журналі «Вопросы атомной науки и техники» (ВАНТ).

Робочі мови конференції українська, російська йанглійська.

УВАГА:

Тези мають бути надані до 15 вересня 2016 р. Тези, надані ззапізненням чи оформлені неправильно, прийматися не будуть.

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ

Проживання учасників заплановано в готелі «Харків» та інших готелях міста.

 

 

 

ХΙΙ МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ ВЧЕНИХТАФАХІВЦІВ

«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»

 

16 листопада — 18 листопада 2016 р.

м. Харків, УКРАЇНА

 

Реєстрація учасників до 30 серпня 2016 р.

 

Заявка на участь у конференції

 

Прізвище_____________________________________________________

Ім’я__________________________________________________________

По батькові___________________________________________________

Посада _______________________________________________________

Науковий ступінь, звання______________________________________

______________________________________________________________

Назва організації______________________________________________

______________________________________________________________

Поштова адреса_______________________________________________

Тел.:_________________________________________________________

Факс:_________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________

Назва доповіді_________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ХΙΙ МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ ВЧЕНИХТАФАХІВЦІВ

«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»

 

16 листопада — 18 листопада 2016 р.

м. Харків, УКРАЇНА

 

Реєстрація учасників до 30 серпня 2016 р.

 

Заявка на участь у конференції

 

Прізвище______________________________________________________

Ім’я___________________________________________________________

По батькові____________________________________________________

Посада ________________________________________________________

Науковий ступінь, звання_______________________________________

_______________________________________________________________

Назва організації_______________________________________________

_______________________________________________________________

Поштова адреса________________________________________________

Тел.:__________________________________________________________

Факс:_________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________

Назва доповіді_________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


Завантажити інформаційний буклет Конференції 

Прокоментувати:

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.