• квіт. 24, 2016

Звернення Українського ядерного товариства до Президента, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради України

 Відповіді на Звернення Українського ядерного товариства: - з Адміністрації Президента України; - з Департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості Міністерства палива та енергетики України; - з Міністерства палива та енергетики України. Звернення Українського ядерного товариства до Президента, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради України Вельмишановний Вікторе Федоровичу! Вельмишановний Миколо Яновичу! Вельмишановний Володимире Михайловичу! Сьогодні атомній енергетиці України відведена ключова роль у забезпеченні енергетичної безпеки країни. До 2020 року повинні бути введені в експлуатацію нові ядерні енергоблоки на Хмельницькій АЕС, а на стадії проектування та будівництва на той час повинні знаходитися  енергоблоки загальною потужністю до 6 ГВт. Члени Українського ядерного товариства, а це вчені й фахівці підприємств та організацій ядерно-енергетичного комплексу (ЯЕК) країни, інститутів НАН України, обговорили на своїх зборах проблеми, пов’язані зі станом, перспективами становлення і розвитку атомної енергетики України та прийшли до наступних висновків.             Досягнення запланованих показників розвитку ЯЕК принципово можливе тільки при повномасштабному створенні національної інфраструктури, яка забезпечила б всі аспекти безпеки на усіх етапах життєвого циклу ядерної установки. Без такої інфраструктури неможлива розробка та реалізація національного проекту  ядерного енергоблоку, співпраця зі світовими виробниками реакторних установок. Діючі в Україні атомні електростанції споруджувалися спираючись на єдину систему інфраструктурного забезпечення АЕС колишнього СРСР. За останні два десятиріччя в країні створені власна національна організаційна та технічна системи підтримки  експлуатації АЕС, але до цих пір до вирішення деяких питань ядерної безпеки Україна вимушена залучати вчених та інженерів інших країн, перш за все Росії.             Розпочинаючи спорудження  нових ядерних потужностей, які по суті працюватимуть на протязі усього XXI століття, держава зобов’язана взяти на себе повну відповідальність за їх безпеку на всіх етапах життєвого циклу, у тому числі захоронення радіоактивних відходів.                        Для цього Україна повинна активно і цілеспрямовано використовувати  наявні інтелектуальні й фінансові ресурси та розвивати їх до належного рівня. Національна  інфраструктура  атомної  енергетики повинна забезпечити: -       національну систему науково-технічної і проектно-конструкторської підтримки на усіх етапах життєвого циклу ядерної установки (проектування, спорудження, експлуатація та зняття з експлуатації); -       національний інжиніринговий комплекс, здатний управляти проектуванням та будівництвом ядерних установок, зняттям їх з експлуатації, забезпечити безпеку поводження з РАВ сьогодні та у майбутньому; -       національну систему підготовки кадрів для потреб ЯЕК; -       розгортання національного будівельно-монтажного комплексу; -       розвиток вітчизняного атомного машинобудування;  -       достатнє фінансування, що базується на довгострокових фінансових планах. Вирішення цих завдань необхідно забезпечити на основі Державної цільової програми розвитку атомної енергетики. Концепція цієї Програми невиправдано довго розглядається у причетних до цього установах та відомствах, які демонструють свою нездатність довгострокового фінансово-економічного планування розвитку та реалізації стратегічних державних завдань. Розрахунки показують, що для успішної реалізації завдань з розробки національного типового оптимізованого проекту енергоблоку, будівництва нових атомних блоків, повинні бути передбачені та залучені  в атомну енергетику кредити у розмірі до 60 млрд. грн., а поточні інвестиції в інфраструктуру та нові ядерні установки повинні досягати 20-25 млрд. грн/рік. У той же час, НКРЕ, фінансово плануючи енергетичну галузь, абсолютно не передбачає ресурсів на її інвестиційний розвиток. Сьогодні очевидна деградація основних фондів електроенергетики, слабкі її інноваційні перспективи, заохочується приховане субсидування атомників у підтримку виробництва електроенергії на морально та фізично застарілих блоках традиційної енергетики. Хотілося б торкнутися ще однієї теми. У 2011 році країна відзначатиме 25 років Чорнобильської катастрофи. Переусвідомивши поняття «культура безпеки», атомники України продемонстрували, що вони можуть забезпечувати енергетичну безпеку країни і міжнародна експертиза це підтвердила. Можна впевнено сказати, що Україна має достатньо розвинене спеціальне атомне законодавство, свідоме дотримання якого кожною людиною, яка так чи інакше пов'язана з атомною галуззю, дозволяє забезпечити ядерну безпеку. В майбутньому це дозволить енергетичну безпеку України основувати на атомній енергетиці. На жаль, суперечливість діючого законодавства про закупівлі, яке абсолютно ігнорує вимоги спеціального законодавства з безпеки атомної енергетики, призводить до того, що на атомні блоки потрапляє устаткування, яке не відповідає спеціальним вимогам, а деколи й просто за підробленими документами. Такі випадки вже були, вони поодинокі, але при масових закупівлях для нових блоків вони можуть бути критичними. Ми сподіваємося на Ваші рішення щодо спеціального регулювання якості постачань та процедур закупівель робіт, товарів та послуг для потреб атомної енергетики. Їх основу повинен визначати пріоритет безпеки, викладений у спеціальному законодавстві, яке регулює правила безпеки використання ядерної енергії, як це зроблено у всіх країнах, що експлуатують АЕС. В Україні продовжується адміністративна реформа. Модернізація системи центральних органів виконавчої влади є структурною основою економічних реформ. Саме впорядкування системи центральних органів виконавчої влади відкриє резерви для істотного скорочення витрат на державне управління. Відповідні завдання у цьому напрямку поставлені Президентом України. Розроблено проект Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби, який передбачає формування нової системи органів виконавчої влади, оптимізованої за змістом і виконуваними функціями, орієнтованої на потреби громадян і всього суспільства. З огляду на вищевикладене Українське ядерне товариство вважає, що управління всією атомною енергетикою повинен здійснювати єдиний орган державного управління, який  відповідатиме за функціонування та розвиток усього ЯЕК. Дані кроки сприятимуть реальному виконанню положень Програми Економічних реформ на 2010-2014 рр. «Процвітаюче суспільство, конкурентна економіка, ефективна влада». Прийнято на зборах Українського ядерного товариства 04 листопада 2010 року м. Київ  Скачати Звернення Версія для друку На сторінку Новин Відповіді на Звернення Українського ядерного товариства: - з Адміністрації Президента України; - з Департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості Міністерства палива та енергетики України; - з Міністерства палива та енергетики України.  

Прокоментувати:

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.