Secretariat

UkrNS Executive Secretary

photo                                                 Lavrenov Danylo Andriyovych

 

 

                           

 

 

 

UkrNS Deputy Executive Secretary

Chyryak

                                                 Churyak Mykola Vasyl'ovych

 

 

 

 

 

                         UkrNS AccountantDorohina A

                                     Lakinska Ganna VolodimirIvna