Management

UkrNS President since 2021

Bronnikov Volodymyr Kostyantynovych

Honoured Power Engineer of Ukraine

Advisor to the President of Energoatom

Moscow Centre WANO Ambassador on Zaporizhzhya NPP

UkrNS President (1999 – 2008), (2010 – 2015)

Energodar

Тел.: 044-464-53-08

Bronnikov@wanomc.ru 

 

 


UkrNS Executive Secretary

 

photo

 Lavrenov Danylo Andriyovych

Kyiv

tel: + 38 (044) 277 79 71

d.lavrenov@direkcy.atom.gov.ua