Directorate

MEMBERS OF THE BOARD
Name
1

Balashevsky  Alexander Sergeevich

2

Biley  Danko Vasilyevich

3

Bronnikov  Vladimir Konstantinovich

4

Vitkovskyy  Igor Viktorovich

5

Vlasenko  Nikolai Ivanovich

6

Voievodin  Viktor Nikolaevich

7

Gozhulyanina Tetyana Vasylivna

8

Guba Viacheslav Vladimirovich

9

Gutsalo Sergey Nikolaevich

10

Guschin  Valeriy Anatolievich

11

Demidyuk  Viktor Andreevich

12

Drobot  Sergey Anatolievich

13

Dupak  Alexander Sergeevich

14

Zapayshchikov  Konstantin Vladimirovich

15

Zakharov  Vladimyr Georgievich

16

Ivanov  Alexander Georgievich

17

Ignatenko  Lyudmila Abramovna

18

Kazimirov  Alexander Sergeevich

19

Kondratyuk  Vadim Anatolievich

20

Korovkin  Vladimir Aleksandrovich

21

Kravchenko  Vladimir Petrovich

22

Kremen Maksim Grigorovich

23

Krivtsov  Aleksandr Aleksandrovich

24

Lavrenov Danyla Andreevich

25

Lobach Konstantin Vyacheslavovich

26

Masko  Alexander Nikolaevich

27

Mikhailov  Aleksandr Viktorovich

28

Muliar Grigoriy Nikolaevich

29

Nedashkovskyy Yuriy Alexandrovich

30

Nosovskyy Anatoliy Vladimirovich

31

Pavlovskyy Sergey Anatolyevich

32

Pysmenyy Eugene Nikolayevich

33

Popov  Alexey Viktorovich

34

Raspopin  Georgiy Nikolayevich

35

Semenov  Georgiy Romanovich

36

Semerak  Mikhail Mikhailovich

37

Sliusarenko Yuriy Viktorovich

38

Sorokin  Aleksandr Gennadievich

39

Tuz Andrey Mikhailovich

40

Khomich Alexander Nikolaevich

41

Khorosheva  Lyudmila Nikolaevna

42

Sheiko  Yuriy Yevgenievich

43

Shvitay  Vladimir Albertovich

44

Shenderovich Viktor Yakovlevich

45

Shikun Vitaliy Anatolievich

46

Shimchev  Sergey Alekseevich

47

Shmelev  Yuriy Anatolievich

     
REVISION COMMISSION
Name
1 Boyarin Irina Vadymovna
2 Sedler Ivan Kyrylovych
3 Kudin Yevhenia Nikolaievna