Архив тезисов 2005 - 2011

Тезисы отчетного доклада исполнительного секретаря УкрЯО о деятельности Общества в 2011 году

Структура УкрЯО

Индивидуальные члены – 438 человек

В 2010 году было 398 человек

Коллективные члены – 23

В 2010 году было 24

Первичные организации – 27

В 2010 году было 28

Секций – 14

Комиссий – 2

Основная деятельность УкрЯО в 2011 году

Работа УкрЯО была разноплановой и охватывала почти все направления деятельности, предусмотренные Уставом УкрЯО. Основное внимание было направлено на работу с общественностью в зоне наблюдения Хмельницкой АЭС, работу со школьниками и студентами, информационно-разъяснительную работу через СМИ по теме, связанной с безопасностью объектов ядерной энергетики Украины в свете событий на АЭС «Фукусима», проведение научно-практических мероприятий (см. в разделе «Обзор событий и мероприятий»).

Из запланированных на 2011 год 22 мероприятий выполнено 17, т.е. около 77%, дополнительно к плану выполнено 4 мероприятия.

Тези доповіді виконавчого секретаря УкрЯТ на звітно-виборних зборах Товариства 04.11.2010 р. про його діяльність у

2009 – 2010 рр.

1. Структура Товариства.

Індивідуальні члени – 398 осіб

В 2008 році було – 386 осіб

Первинні організації – 28

В 2008 році було – 26

Колективні члени – 24

В 2008 році було – 23

Секції УкрЯТ –13

Комісії – 2.

Основна діяльність УкрЯТ у 2009 – 2010 роках.

Велику увагу у своїй діяльності Українське ядерне товариство приділяло питанням безпеки та розвитку ядерної енергетики, підготовки фахівців для ядерної енергетики та уранової промисловості України, роботам з наукової підтримки галузі, з молоддю, громадськістю, ЗМІ, здійсненню інформаційно-видавничої діяльності, установленню та зміцненню контактів з різними державними та громадськими організаціями та діячами, які працюють у галузі ядерної енергетики і ядерних досліджень, зміцненню міжнародного співробітництва у галузі ядерної енергетики та промисловості.

Взагалі робота УкрЯТ була різноплановою та охоплювала усі напрямки діяльності, які передбачені Статутом УкрЯТ. Одночасно з рішенням статутних завдань було зроблено наголос на роботи, які були задекларовані у прийнятій на зборах 2007 року «Концепції діяльності УкрЯТ на період до 2010 року».

Это:

- информационная и просветительская деятельность среди населения Украины для открытого и полного освещения вопросов ядерной науки, техники и энергетики как основы экономического благосостояния и экономической безопасности государства;

- сохранение и передача ядерных знаний от старшего поколения атомщиков последующим поколениям;

- пропаганда и агитация молодежи, направленные на получение «ядерного» образования и, в дальнейшем, - работу на предприятиях ЯТЦ Украины;

- активизация международного сотрудничества с зарубежными организациями, в т.ч. и общественными, ядерного профиля, в первую очередь России, и других стран, активно развивающих ядерную энергетику (Болгария, Чехия, Франция, США), с целью совместного обсуждения проблемных вопросов, вопросов перспективного развития.

В 2009 – 10 месяцев 2010 года проведена следующая работа (см. в разделе «Обзор событий и мероприятий»).

УкрЯТ взяло участь у ряді конференцій, семінарів, нарад, конкурсів, основними організаторами яких виступили Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Інститут проблем національної безпеки, ДП НАЕК “Енергоатом”, НТСЕ України та ін.

Представники УкрЯТ включені до складу Громадської Ради при Міністерстві палива та енергетики України,.

Інформаційно-видавнича діяльність.

Вийшли у світ 2 номери «Вісника УкрЯТ».

УкрЯТ веде свій веб-сайт в Інтернеті, на якому представляється інформація про Товариство і його діяльність.

Вийшла з друку збірка наукових праць «Проблеми забезпечення безпеки інформаційних та керуючих систем АЕС».

Міжнародна діяльність.

Делегація УкрЯТ прийняла участь у заходах, присвячених 20-річчю ядерного товариства Російської Федерації (колишнього ЯТ СРСР).

Підсумки.

Із запланованих на 2009 рік виконано 42% заходів, за браком коштів не виконано 14 пунктів плану (58%), додатково до плану проведено один захід.

Із запланованих на 2010 рік за 10 місяців виконано 86% заходів, ще не виконано 3 пункти плану (14%).

Тези доповіді виконавчого секретаря УкрЯТ на звітних зборах Товариства 23.04.2009 р. про його діяльність у 2008 році

Структура Товариства

Індивідуальні члени – 386 осіб

В 2007 році було 375 осіб

Первинних організацій – 26

В 2007 році було 26

 

Колективних членів – 23

В 2007 році було - 22

Секцій УкрЯТ – 13

Комісій – 2

 

Основна діяльність УкрЯТ у 2008 році.

Велику увагу у своїй діяльності Українське ядерне товариство приділяло питанням безпеки та розвитку ядерної енергетики, підготовки фахівців для ядерної енергетики та уранової промисловості України, роботам з наукової підтримки галузі, з молоддю, громадськістю, ЗМІ, здійсненню інформаційно-видавничої діяльності, установленню та зміцненню контактів з різними державними та громадськими організаціями та діячами, які працюють у галузі ядерної енергетики і ядерних досліджень, зміцненню міжнародного співробітництва у галузі ядерної енергетики та промисловості.

Підсумки роботи Українського ядерного товариства у 2008 році.

Організаційна робота .

Проведено звітно-виборні збори членів УкрЯТ.

Проведено 4 засідання Правління УкрЯТ.

Науково-практична робота. (см. в разделе «Обзор событий и мероприятий»).

Інформаційно-видавнича діяльність

Вийшли у світ 4 номери «Вісника УкрЯТ».

УкрЯТ взяло участь у підготовці до випуску журналу «Ядерні та радіаційні технології», одним із засновників якого воно є.

УкрЯТ веде свій веб-сайт в Інтернеті, на якому представляється інформація про Товариство і його діяльність.

Підготовлена до друку книга «Чрезвычайные ситуации на АЭС и их влияние на окружающую среду и население».

Згідно рішення Великої ради Всеукраїнського конкурсу "Лідер паливно- енергетичного комплексу - 2008" журнал "Вісник Українського ядерного товариства" удостоєно звання переможця у номінації "Журналіст".

Міжнародна діяльність.

Спільно з ВАТ «ТВЕЛ» проведено міжнародний конкурс рефератів з ядерної енергетики і ядерної фізики серед учнів СШ України і Росії .

Спільно з Болгарським ядерним товариством проведено засідання круглого столу з питань роботи з громадськістю у ядерній галузі.

УкрЯТ увійшло до складу Міжнародного комітету Американського ядерного товариства.

Підсумки.

Із запланованих на 2008 рік заходів, план яких був затверджений зборами, виконано 81%, не виконано 7 заходів ( 19%), додатково до плану проведено 4 заходи.

Тезисы отчетного доклада исполнительного секретаря УкрЯО на отчетно-выборном собрании Общества 08.04.2008 года

Структура Общества. Количественные данные.

Коллективных членов – 22 (в 2006 – 22)

Первичных организаций – 26 (26)

Индивидуальных членов – 375 человек (+5 человек)

Секций – 14, Комиссий – 2.

 

Деятельность УкрЯО в 2007 году была разноплановой и охватывала практически все направления работы, предусмотренные Уставом УкрЯО. (Итоги работы – см. на сайте УкрЯО в разделе «Обзор событий и мероприятий»). Одновременно с решением уставных задач мы сделали акцент на работы, которые были задекларированы принятой на прошлогоднем собрании УкрЯО «Концепцией деятельности УкрЯО на период до 2010 года». Это:

- информационная и просветительская деятельность среди населения Украины с целью открытого и полного освещения вопросов ядерной науки, техники и энергетики как основы экономического благосостояния и экономической безопасности государства;

- сохранение и передача ядерных знаний от старшего поколения атомщиков последующим поколениям;

- пропаганда и агитация молодежи, направленные на получение «ядерного» образования и, в дальнейшем, - работу на предприятиях ЯТЦ Украины;

- активизация международного сотрудничества с зарубежными организациями ядерного профиля, в т.ч. и общественными, в первую очередь России, и других стран, активно развивающих ядерную энергетику (Болгария, Чехия, Франция, США), с целью совместного обсуждения путей решения существующих проблем, вопросов перспективного развития.

К числу таких работ, проведенных в 2007 году, следует отнести:

- Организацию и заседания КЛУБА ЯДЕРНОЙ ПРЕССЫ, учрежденного совместно с НАЭК «Энергоатом» (Проведено 2 заседания в т.ч. выездное на ВостГОК). В дальнейшем, стараясь выполнить план работы Клуба, мы столкнулись с неожиданной трудностью. И заключается она в непонятном, например, для меня, нежелании некоторых руководителей общаться со СМИ и рассказывать о своей работе, несмотря на принятую нацеленность на открытость и прозрачность информации по работам по ядерной тематике. Я не хочу сейчас называть организацию и имя ее руководителя и дальше развивать эту тему. Думаю, что это досадное недоразумение, которое будет устранено в дальнейшем.

- Факультативные занятия и конкурсы для старшеклассников и студентов по теме «Мир атома»;

- Издание научно-популярных брошюр и книг по вопросам атомной энергетики, радиационной и экологической безопасности;

- Международные семинары, совещания и конференции по новым реактором, аварийному реагированию, работе с общественностью, подготовке кадров;

- Организационная работа по подготовке заседания международного клуба ветеранов (старейшин, патриархов, корифеев) ядерной энергетики. К сожалению, по разным причинам эта работа не вышла на свое завершение. Тем не менее, надеюсь, что в ближайшие 2 – 3 месяца мы проведем первое заседание такого клуба. Учитывая грандиозность принятых Украиной и Россией планов развития своих ядерных отраслей, работа такого клуба будет способствовать сохранению и передаче ядерных знаний от поколения поколению, это обеспечит преемственность и развитие ядерной энергетики наших стран, как наследниц богатой опытом и профессиональными кадрами ядерной отрасли СССР.

Таким образом, подводя итоги работы УкрЯО в 2007 году, хочу сказать, что утвержденный годовой план мы выполнили полностью и даже перевыполнили, проведя дополнительно имиджевое мероприятие на ХАЭС.

Позвольте далее остановиться на следующих составляющих нашей работы:

Работа Правления УкрЯО.

Эффективность работы Правления, на мой взгляд, хорошая. На заседаниях, проведенных в 2007 году (а их было – 4), были затронуты почти все уставные вопросы Общества. Кроме того, - были обсуждены такие актуальные вопросы деятельности ЯЭК Украины, как подготовка кадров для предприятий ядерной энергетики и промышленности, вывод из эксплуатации Чернобыльской АЭС, недопустимость политизации атомной энергетики, проблемы, стоящие на пути развития ядерной энергетики Украины, и пути их решения и др. Часть материалов обсуждений опубликована в «Вестнике УкрЯО» и выставлена на сайте УкрЯО.

Однако посещаемость заседаний членами Правлениями оставляет желать лучшего. Из 41 члена Правления ни на одном из заседаний не присутствовали 11 человек (26%). В связи с этим я обращаюсь к Вам, участникам собрания, строго отнестись к выборам состава Правления УкрЯО, его количественному и качественному составу, оставив в нем наиболее активных и авторитетных членов Общества.

Работа первичных организаций.

Первичная организация УкрЯО, как и семья, которая является первичной ячейкой человеческого общества, его главной структурной единицей. От ее сплоченности, целенаправленности, успехов зависит будущее благополучие и развитие всей структуры в целом – организации, отрасли, государства.

Так вот, первичных организаций у нас в настоящее время – 26. 22 из них созданы в организациях и на предприятиях, являющихся коллективными членами УкрЯО,

С работой первичных организаций, направленных на внедрение в жизнь на местах основных идей УкрЯО, проведение от имени УкрЯО соответствующих мероприятий, пропаганду деятельности УкрЯО и ядерной энергетики в целом, создание позитивного имиджа Обществу, его членам и ядерной энергетике у нас, к сожалению, всегда были сложности.

Сейчас перед отраслью стоят грандиозные и амбициозные планы, задекларированные в Стратегии развития энергетики Украины до 2030 года. Без поддержки общественности их не реализовать.

Чтобы убедить общественность стать на сторону ядерной энергетики, нужна активная работа профессиональных общественных объединений, каким является УкрЯО. Поэтому только всесторонняя поддержка его работы на местах позволит осуществить задуманное.

Слава Богу, в настоящее время это начинают, наконец-то, понимать все. Ситуация с деятельностью УкрЯО, с взаимопониманием с руководством отрасли и предприятий - коллективных членов УкрЯО начинает меняться в лучшую сторону. Поэтому, начиная с 2005 года, работа Общества стала заметно эффективней.

Однако такой результат является следствием активной работы не первичных организаций, а секретариата УкрЯО, представительство которого в конце 2006 года появилось также и в Киеве. Если в 2006 году начался наблюдаться некоторый подъем в работе первичных организаций, то в 2007 году произошел спад. Из 26 первичных организаций никак не проявили себя 15. В 4 работа еле теплилась после напоминания из «центра» и только в 7 она велась более - не менее постоянно (ЗАЭС, РАЭС, КИЭП, УкрНИПИпромтехнологии, представительство «ТВЭЛ», ГНИЦ СКАР, ОП НТЦ НАЭК «Энергоатом»).

Друзья, не стану очередной раз стыдить Вас и уговаривать хоть что-нибудь делать. Иметь работоспособную первичную организацию – в Ваших же интересах, интересах всего коллектива, где Вы работаете в интересах ядерной энергетики, а значит – и всей страны. Подумайте над этим. Вопрос же о работе первичных организаций мы поставим на одном из ближайших заседаний Правления УкрЯО.

Работа секций УкрЯО.

Роль секций – инициировать и самостоятельно выполнять работы по выбранным Правлением направлениям, которые в данный момент являются актуальным для ЯЭК страны. Причем эти работы должны стать и быть дополнением к утвержденному плану работы Общества, вестись постоянно и реагировать на развитие процессов, событий, действий в отрасли, а в некоторых случаях и предвосхищать или прогнозировать их.

Следует сказать, что направления работы секций выбраны, на мой взгляд, правильно. Они учитывают сегодняшние потребности отрасли в поддержке со стороны профессионалов разных специальностей, которых как раз и объединяет Ядерное общество.

Однако секции у нас не работают и существуют лишь на бумаге. Из 14 секций только о 4-х можно в первом приближении сказать, что они являются действующими. Это – молодежная секция, женская секция, секция культуры и образования. Кроме секции образования, тематика остальных секций хоть и заслуживает внимания и развития с точки зрения человеческого фактора, но тем не менее является дополнительной к главным направлениям деятельности и потребностям отрасли

Исходя из 15-летнего опыта работы УкрЯО, я, к сожалению, могу констатировать, что секции в Обществе в том виде, в котором они пребывают в настоящее время, являются лишним структурным элементом на бумаге, тормозящим его развитие и текущую работу. Поэтому, предлагаю оставить в составе УкрЯО только 4 секции (молодежная, женская, культуры и образования), а вместо остальных секций решением Правления сформировать ситуативные группы специалистов для решения той или иной задачи, аналогичные временным творческим коллективам. И только тогда, когда какая-либо группа будет соответствовать критериям секции, создавать эту секцию.

Например, в настоящее время в секретариат УкрЯО поступила просьба о создании под эгидой общества секции «Украинский исследовательский ядерный реактор». В связи со сказанным выше, можно рассмотреть возможность формирования группы специалистов – членов УкрЯО для решения этой задачи. Аналогично – по другим направлениям.

Финансовое состояние УкрЯО.

Подробно об этом расскажет председатель ревизионной комиссии УкрЯО М.Ю. Ватагин. Я остановлюсь лишь на следующих моментах:

- Бюджет УкрЯО пополняется в основном за счет взносов.

- В 2007 году взносы не заплатили следующие организации и предприятия, являющиеся коллективными членами УкрЯО: Чернобыльская АЭС, ВостГОК, ХИЭП, Международный чернобыльский центр, Каф. АЭС КПИ, Укратомприбор, СНУЯЭиП. Всего на сумму 102,5 тыс.грн.

- Индивидуальные взносы заплатили всего 52 человека.

Тем не менее, за счет экономии средств, мы смогли выполнить все работы, запланированные на 2007 год.

В этом году планы у нас большие, поэтому для их выполнения необходимо чтобы все коллективные члены выполнили взятые на себя финансовые обязательства перед УкрЯО по взносам. Кто не сделает этого – «будем отключать газ». А если серьезно – будем ставить вопрос об исключении из списка коллективных членов УкрЯО.

Оценку нашей работе в 2007 году даст собрание.

А я, в день, когда УкрЯО отмечает свое 15-летие, хочу сказать, что за время своего существования УкрЯО стало обществом единомышленников, которое работает профессионально, стабильно, без популизма и авантюр. Мы всегда были нацелены на получение конечного результата полезного отрасли. Мы всегда принимали взвешенные решения. Наши действия были предсказуемыми и определенными. В них не было политической целесообразности.

Конечно, у нас были и есть ошибки и недоработки, но мы работаем над их устранением.

В настоящее время УкрЯО обрело опыт работы и известность и находится на той стадии развития, когда может принести много пользы и ядерной энергетике, и государству в целом.

В заключении, хочу выразить благодарность всем тем, кто все эти годы был с нами, всем, кто много сделал для становления и развития УкрЯО, для достижения главной цели Общества – объединения усилий ученых и специалистов для решения актуальных задач безопасного использования и развития ядерных процессов, явлений и технологий и формирования доверия к ним со стороны широких слоев общественности.

Звіт за 2006 рік

Структура Товариства:

Індивідуальні члени – 370 осіб

В 2005 році було 365 осіб

Первинних організацій – 28

В 2005 році було 28

Колективних членів – 24

В 2005 році було - 24

Кількісний склад Правління УкрЯТ – 42

Секцій УкрЯТ – 13

Комісій – 2

 

Основна діяльність УкрЯТ у 2006 році.

Велику увагу у своїй діяльності Українське ядерне товариство приділяло питанням безпеки та розвитку ядерної енергетики, правового забезпечення фукціонування ядерно-енергетичного комплексу України, роботам з наукової підтримки галузі, з молоддю, громадськістю, ЗМІ, здійсненню інформаційно-видавничої діяльності, установленню та зміцненню контактів з різними державними та громадськими організаціями та діячами, які працюють у галузі ядерної енергетики і ядерних досліджень, зміцненню міжнародного співробітництва у галузі ядерної енергетики та промисловості.

Організаційна робота

Проведено звітно-виборні збори членів УкрЯТ

Проведено 5 засідань Правління УкрЯТ.

Створено офіс представництва секретаріату УкрЯТ у м. Києві.

Науково-практична робота

10 березня в Прес-центрі Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів України відбулася прес-конференція для одеських ЗМІ. Головною темою конференції стала ядерна енергетика України, її сьогоднішній стан, проблеми і шляхи їх вирішення. Про стратегію розвитку ядерно-енергетичного комплексу України до 2030 року, будівництво в Україні сховища відпрацьованого ядерного палива, про паливо для АЕС України журналістам розповів віце-президент УкрЯТ Барбашев С.В.

21 квітня у Національному музеї "Чорнобиль" для студентів київських вузів УкрЯТ проведена пам'ятна акція, присвячена 20-ти річчю Чорнобильської катастрофи.

27 квітня в м. Києві відбувся ІІ семінар "Науково-технічний супровід ядерно-енергетичного комплексу України", організаторами якого виступили УкрЯТ і ВП НТЦ ДП НАЕК "Енергоатом".

28 і 29 квітня в гімназії ім. О.С.Пушкіна м. Києва пройшли факультативні заняття для учнів старших класів по темі "Мир атома", організовані УкрЯТ.

21 червня в м. Києві відбувся III семінар УкрЯТ і ВП НТЦ ДП НАЕК "Енергоатом" "Науково-технічна підтримка ядерно-енергетичного комплексу України", на якому були обговорені питання вибору провідної наукової організації по радіаційному матеріалознавству.

4-5 липня в м. Севастополі відбулася IX конференція УкрЯТ "Молодь - ядерній енергетиці", в рамках якої пройшов завершальний етап конкурсу рефератів про ядерну енергетику серед учнів старших класів міст-супутників АЕС України.

20 жовтня відбулася зустріч президента УкрЯТ В.К.Броннікова і виконавчого секретаря УкрЯТ С.В.Барбашева з вчителями фізики шкіл Шевченківського району м. Києва. Мета - ознайомити вчителів з перспективами розвитку ядерної енергетики України.

1 листопада пройшов IV семінар "Науково-технічна підтримка ядерно-енергетичного комплексу України", організаторами якого є УкрЯТ і ОП НТЦ ДП НАЕК "Енергоатом". На семінарі обговорювалося питання про координацію науково-дослідних робіт по забезпеченню радіаційної і екологічної безпеки АЕС України.

15 листопада в м. Києві відбулася міжнародна конференція "Нормативно-правове забезпечення функціонування ядерно-енергетичного комплексу України», організована УкрЯТ і ДП НАЕК "Енергоатом".

29-30 листопада в м. Києві пройшов сумісний з ДП НАЕК "Енергоатом" семінар-нарада з питань роботи з громадськістю в ядерній енергетиці. На семінарі обговорено питання про стан справ в роботі з громадськістю на підприємствах ядерної енергетики України, відносини громадськості різних регіонів України до розвитку атомної енергетики, проект концепції роботи з громадськістю і ЗМІ в ДП НАЕК "Енергоатом", проведено учбове заняття по застосуванню PR-технологій в ядерній енергетиці.

26 грудня в м. Києві проведено установчу нараду жіночої секції УкрЯТ.

УкрЯТ як співзасновник взяло участь у ряді конференцій, семінарів, нарад, конкурсів, основними організаторами яких виступили Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Інститут ядерних досліджень НАН України, Енергоуклуб України, НТСЕ України та ін.

Представники УкрЯТ включені до складу Громадських рад при Міністерстві палива та енергетики України, Міністерстві вугільної промисловості і Держкомітеті ядерного регулювання України.

Інформаційно-видавнича діяльність.

Видано 6 «Інформаційних бюлетенів УкрЯТ».

Вийшли у світ 4 номери «Вісника УкрЯТ».

УкрЯТ взяло участь у підготовці до випуску журналу «Ядерні та радіаційні технології», одним із засновників якого воно є.

УкрЯТ веде свій веб-сайт в Інтернеті, на якому представляється інформація про Товариство і його діяльність.

Підготовлена до друку книга «Ядерна енергетика і ми».

 

Міжнародна діяльність.

Проведено спільне засідання з керівництвом Болгарского ядерного товариства.

З представниками Ядерного товариства Росії обговорено питання щодо створення міжнародного клубу ветеранів атомної енергетики.

 

Підсумки.

Із запланованих на 2006 рік заходів, план яких був затверджений зборами, виконано 78%, не виконано 7 заходів ( 22%), додатково до плану проведено 3 захода.

Отчёт за 2005 год

Структура общества:

Индивидуальных членов – 365 человек

В 2004 году было 360 человек

Первичных организаций – 28

В 2004 году было 27

Коллективных членов – 24

В 2004 году было – 22

Количественный состав Правления УкрЯО – 54 человек

Секций – УкрЯО – 12

Комиссий – 2

Основная деятельность УкрЯО была направлена на:

проведение мероприятий тематически связанных с безопасностью ядерной энергетики Украины, со стратегией развития отрасли, повышением имиджа ядерной энергетики;

работу с молодежью и школьниками;

работу с общественностью и СМИ;

поддержку культуры в городах-спутниках АЭС;

установление международных контактов и укрепление международного сотрудничества в области ядерной энергетики;

развитие УкрЯО и повышение его имиджа.

Перечень мероприятий, проведенных УкрЯО в 2005 году:

Организационная работа.

Проведено годовое отчетное собрание членов УкрЯО

Проведено 3 заседания Правления УкрЯО.

Научно-практическая работа.

1. 5 февраля в г. Кузнецовске состоялось выездное расширенное заседание Правления УкрЯО на тему «Ядерная энергетика и промышленность Украины и России – перспективы сотрудничества», участниками которого были ведущие энергетики двух стран.

2. 10 марта состоялось заседание жюри по подведению итогов объявленного УкрЯО конкурса на лучший видеофильм о деятельности ДК АЭС Украины. Представленные на конкурс фильмы должны были отразить достижения творческих коллективов, работающих в ДК, рассказать о людях, благодаря которым были достигнуты успехи, о руководителях всех уровней, активно поддерживающих развитие культуры и искусства в городах-спутниках АЭС. Победителем конкурса объявлен творческий коллектив создателей фильма о ДК «Энергетик» ОП «Южно-Украинская АЭС», который был награжден дипломом УкрЯО и денежной премией.

3. 8 апреля в Киеве состоялся Круглый стол «Законодательные и нормативные аспекты использования ядерной энергии», который организовали Украинское ядерное общество и Подкомитет по вопросам электроэнергетики ВР Украины. В «Резолюции» Круглого стола, которая была направлена в Комитет ВР Украины по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, в Кабинет министров Украины и СНБО Украины, были перечислены задачи по совершенствованию законодательной и нормативной базы в сфере использования ядерной энергии и предложены пути их решения.

4. 21 и 22 апреля в г. Энергодаре состоялся семинар «Работа с общественностью и СМИ на предприятиях ядерной энергетики и промышленности Украины», организаторами которого выступили УкрЯО и ОП «Запорожская АЭС». Участники семинара обратились к руководителям ядерной отрасли Украины с Обращением, в котором высказали предложения, направленные на усовершенствования PR-работы в отрасли.

5. 26 и 27 апреля в г. Энергодаре прошел 8-ой Всеукраинский школьный фестиваль-конкурс «Ядерная энергетика и мы», в рамках которого состоялись конкурс научных рефератов по ядерной энергетике и соревнования команд КВН на тему «Мы - дети атомграда». Проведение этого фестиваля ставит своей целью пропаганду ядерной энергетики среди молодежи и школьников, углубление знаний и формирование объективного отношения старшеклассников к ядерной энергетике, активизацию творческой деятельности учащихся. В конкурсе рефератов первое место завоевал Степанюк Олег (г. Кузнецовск), второе место – Микитей Наталья (г. Южноукраинск), третье место – Дударь Евгений (г. Энергодар). Победителем в соревновании команд КВН стала команда школы № 5 г. Энергодара.

6. 17-18 октября в г. Киеве состоялась международная конференция УкрЯО «Ядерная энергетика Украины – пути развития и международное сотрудничество», соорганизатором которой выступил ГНИЦ СКАР. В рамках конференции прошел Круглый стол на тему «Развитие ядерной энергетики Украины – залог энергетической безопасности страны». По результатам обсуждения докладов и общей дискуссии участники конференции определили наиболее актуальные проблемы, нуждающиеся в решении в ближайшее время. «Резюме» конференции было направлено в Минтопэнерго, Государственный комитет ядерного регулирования, НАЭК «Энергоатом», на АЭС Украины, другие предприятия ЯТЦ, проектные, академические, отраслевые институты и другие организации, в которых выполняются работы по рассмотренным на конференции проблемам, а также в государственные структуры, от которых зависит решение поставленных задач.

7. 24-25 ноября в г. Одессе состоялось совещание руководителей первичных организаций Общества, организованное с целью повышения эффективности работы УкрЯО.

8. 29 ноября Украинское ядерное общество совместно с ОП НТЦ ГП НАЭК «Энергоатом» провели в г. Киеве семинар «Перспективные ядерные установки для новых энергоблоков АЭС Украины». В «Резюме» семинара его участники рекомендовали руководству ядерной отрасли Украины обратить внимание на российский проект реакторной установки В-466, как на наиболее перспективный для реализации в Украине.

9. УкрЯО в качестве соучредителя или спонсора приняло участие в ряде конференций, семинаров, совещаний, конкурсов, основными организаторами которых выступили НТСЭУ, Институт технической теплофизики НАН Украины, Харьковский физико-технический институт НАН Украины, Энергоклуб Украины, Киевский экономический институт менеджмента и др.

10. Представители УкрЯО включены в состав общественных коллегий при Министерстве топлива и энергетики Украины и Госкомитета ядерного регулирования Украины.

Информационно-издательская деятельность.

Издано 10 «Информационных бюллетеней УкрЯО».

Вышли в свет 4 номера «Вестника УкрЯО».

УкрЯО приняло участие в подготовке к выпуску журнала «Ядерные и радиационные технологии», одним из учредителей которого является.

УкрЯО ведет свой веб-сайт в интернете, на котором представляется информация об Обществе и его деятельности.

Международное сотрудничество.

1. Подготовлен проект новой редакции Соглашения о сотрудничестве с Чешским ЯО, который направлен на согласование в г.Прагу.

2. Проведены взаимные консультации с Всемирной ядерной ассоциацией и Российским ядерным обществом.

Отчёт за 2004 год

Структура Общества:

Индивидуальных членов – 360 человек

В 2003 году было 345 человек

Первичных организаций – 28

В 2003 году было 28

Коллективных членов – 22

В 2003 году было – 22

Количественный состав Правления УкрЯО – 55 человек

Секций – УкрЯО – 12

Комиссий – 2

Основная деятельность УкрЯО была направлена на:

проведение мероприятий тематически связанных с безопасностью ядерной энергетики Украины, со стратегией развития отрасли, повышением имиджа ядерной энергетики;

работу с молодежью и школьниками;

работу с общественностью и СМИ;

поддержку культуры в городах-спутниках АЭС;

установление международных контактов и укрепление международного сотрудничества в области ядерной энергетики;

развитие УкрЯО и повышение его имиджа.

Перечень мероприятий, проведенных УкрЯО в 2004 году:

Организационная работа.

Проведено отчетно-выборное собрание членов УкрЯО

Проведено 4 заседания Правления УкрЯО.

Научно-практическая работа.

1. 25 февраля в г.Киеве состоялась встреча Украинского ЯО и делегации ЯО России, на которой было подписано Соглашение о сотрудничестве, а также прошел Второй международный «круглый стол» «Образ ядерной энергетики в XXI веке: взгляд специалистов на развитие диалога с властями и общественностью».

Организаторами «круглого стола» выступили Украинское ядерное общество, Ядерное общество России, российский фонд «Атомный фрум» и Комитет Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

2. 27-28 апреля в г.Энергодаре состоялось совещание на тему «Работа с общественностью и СМИ на АЭС Украины», организованное и проведенное УкрЯО совместно с ОП «Запорожская АЭС».

3. 14 мая в г.Киеве прошел 6-й семинар «Радиационная и экологическая безопасность АЭС и других предприятий ЯТЦ», организованный УкрЯО и проведенный совместно с Государственным научно-инженерным центром систем контроля и аварийного реагирования и предприятием «Энергия сервис».

4. 18 июня – подведены итоги заочного литературного конкурса школьников из городов-спутников АЭС Украины на тему «Ядерная энергетика и мы», организатором которого выступило УкрЯО.

5. 1-3 июля в г.Севастополе прошла 8-я Международная конференция «Молодежь – ядерной энергетике», организаторами которой выступили УкрЯО, СНИЯЭиП при поддержке Атомпрофсоюза Украины.

6. 23-24 ноября с.г. в г.Киеве прошла Международная конференция «Экологические аспекты ядерных технологий», организованная УкрЯО и ГНИЦ СКАР при поддержке профильного комитета по вопросам ТЭК ВР Украины.

7. В рамках плана работы секции культуры:

7.1. 30 апреля – 7 мая - УкрЯО выступило одним из учредителей 7-го Энергодарского международного театрального фестиваля «Добрый театр».

7.2. 5 октября в г.Киеве состоялось совещание «Менеджмент в сфере культуры в города-спутниках АЭС Украины» , проведенное совместно с Киевским экономическим институтом менеджмента.

7.3. ноябрь – УкрЯО объявило конкурс на лучший фильм о деятельности ДК АЭС Украины.

8. Члены УкрЯО приняли участие в:

8.1. Международной конференции Европейского ЯО «PIME-2004» (Барселона, 9-13 февраля).

8.2. Праздничной церемонии по случаю 15-летия Ядерного общества России ( 17 апреля, Москва).

8.3. Конференции, посвященной 50-летию ядерной энергетики ( 27 июня-3 июля, г.Москва, г.Обнинск).Международном энергетическом форуме МЭФ СНГ-2004 ( 13-17 сентября, г.Ялта).

8.4. Научно-технической конференции «Актуальные проблемы научно-технического, проектно-конструкторского и нормативно-законодательного сопровождения энергетической стратегии Украины» ( 14-16 сентября, пгт.Николаевка).

8.5. Международной конференции ГП НАЭК «Энергоатом» «Культура безопасности на АЭС Украины» ( 20-21 октября , г.Киев).

Информационно-издательская деятельность.

Издано 10 «Информационных бюллетеней УкрЯО»

Вышли в свет 2 номера «Вестника УкрЯО»

УкрЯО приняло участие в подготовке к выпуску журнала «Ядерные и радиационные технологии»

Постоянно выполнялась работа по поддержке веб-сайта УкрЯО вИнтернете.

Международное сотрудничество.

Подписан договор о сотрудничестве с Ядерным обществом России.

Подготовлен проект новой редакции Соглашения о сотрудничестве с Чешским ЯО, который направлен на согласование в г.Прагу.

Тезисы выступления президента УкрЯО Бронникова В.К. на годовом собрании УкрЯО (22.02.05)

1. Ввод в эксплуатацию Х2 и Р4! Работали все: коллективы АЭС, атомщики – наладчики, монтажники и строители, атомщики – инженеры и машиностроители, атомщики-госслужащие.

Сделало свой вклад и Ядерное общество, члены которого помимо своей основной работы, вели работу по формированию благожелательного настроения в обществе, а также формированию непоказного отношения к культуре безопасности и перспективам атомной энергетики в Украине.

Инженеры и специалисты, атомщики всех станций, НАЭК’а, ГКЯР, промышленности подняли средний КИУм в отрасли до почти 82%, т.е. были превзойдены проектные показатели использования мощности, взяты все резервы проекта и оборудования и теперь требуется коренная модернизация системы работы с топливом и самого топлива.

Другим важнейшим достижением считаю создание в Академии наук Украины Отделения ядерной физики и энергетики (академик Неклюдов И.М.), создание НТЦ НАЭК «Энергоатом» (рук. Власенко Н.И.), что дает нам надежду считать, что наконец-то сделаны реальные шаги, и в Украине будет существовать комплексная атомная инженерия, тем более, что эти организации заключили между собой соглашение и мы вскоре от политических заявлений о том, что мы начинаем строить новые блоки, начнем профессионально работать в этом направлении.

Создание национального инженеринга приблизит нас к решению следующих проблем:

- продление ресурса атомных блоков;
- квалификация ядерного топлива различных поставщиков и производителей;

- квалификация мировых поставщиков ЯППУ, адаптация их к возможностям национальной промышленности и выбор блоков нового поколения;

- в ряд наиактуальнейших проблем стоит отнести и начало действия проекта «Экономика Ядерного Топлива» (ИЯИ НАНУ – Вишневский И.Н.; ГНИЦ СКАР – Литвинский Л.Л.; НТУУ КПИ – Письменный Е.Н.; КНУ им. Т. Шевченко – Каденко И.Н.; ЭФЭН – Ватагин М.Ю.), реализация которого позволит Украине оптимально квалифицировать и выбирать поставщиков ядерного топлива, максимально развить специальную атомную промышленность.

К числу наших достижений следует отнести и ту дискуссию, которую мы провели по “атомному” разделу «Энергостратегии Украины», где органам государственного управления была обоснована объективная необходимость развития атомной энергетики в Украине.

Нами сделан первый шаг к финансовому решению проблемы снятия с эксплуатации атомных объектов – принят Закон, определяющий ответственность «ОПЕРАТОРА» и обязывающий его накапливать ресурсы. Предстоит работа по организации исполнения закона.

К достижениям следует отнести и то, что наше Ядерное общество действовало и развивалось в 2004г. Мы регулярно встречались, обсуждали проблемы нашей профессии, проводили интересные мероприятия. Мы сохранились как коллеги, мы никогда не пытались стать «стаей». Подробнее о жизни Общества доложит Сергей Барбашев и все выступающие.

2. Не могу не сказать об основных проблемах, в решении которых существенных успехов нет.

Первое – это существующая практическая неопределённость по отношению к специальной атомной промышленности и, в первую очередь, к урановому производству, производствам циркония и гафния. Мы с вами не убедили государственную власть и руководство НАЭКа в чрезвычайной актуальности решения этой задачи для Украины, хотя и предпринимались жесткие действия и делались соответствующие заявления. Предлагаю эту тему сделать одной из ударных в 2005 году.

Другая крупнейшая проблема – это отсутствие национальной концепции работы с РАО, включая и облученное топливо. Нет концепции отложенных решений, нет концепции окончательных решений. Более-менее успешно в инициативном порядке эта проблема решается на АЭС, но в целом, в национальном масштабе, достижений нет, скорее наоборот. В этих условиях проведение тендера по национальному СХОЯТ и преждевременно, и противоречит порядку принятия решений в атомной энергетике.

Особняком стоит проблема Чернобыльской АЭС. Прошу никому не обижаться. Прежде всего, это проблема власти, то есть проблема плохого управления. Не управлял и не пытался сделать себе имя на этой проблеме только ленивый политик. Сейчас руководит этим объектом г-н Смышляев А.Е., человек имеющий большой практический опыт, имеющий опыт государственной работы. Наша задача обеспечить ему общественно-профессиональную поддержку, организовать свою работу так, чтобы возникало желание обращаться в Общество за поддержкой.

3. Не могу не сказать и о правовой обеспеченности ядерной энергетики.

Думаю, многие ознакомились со статьей Е. Микалайчук. Действительно, нас уже давно не удовлетворяет то, что делается в правовом поле, что позволяет развиваться нормативно – правовому нигилизму. Мы забываем уроки Чернобыля, а ведь скоро двадцатый год пойдёт со дня трагедии, а мы с ее последствиями ещё не разобрались.

Нам необходимо найти ресурсы на приведение в порядок и доработку нашей нормативно-правовой базы. В атомной энергетике не должно быть двойных стандартов и недоговорённостей.

В своём выступлении, я хотел показать основные проблемы. Уверен, что к таковым можно отнести и много других. И это хорошо: если есть проблемы – есть работа, есть жизнь, а значит, наше Общество будет востребовано, будет развиваться.